Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänst

13 juni kl 18-19

En stund med stillhet, bibelläsning, bön och nattvard.
Ingen anmälan behövs.