Sinnesrogudstjänster

Sinnesrogudstjänster

En stund med stillhet, bibelläsning, bön och nattvard.
Max 8 personer.

Föregående
Öppen kyrka