Äktenskapskurs

Äktenskapskurs

Äktenskapskursen är en praktisk kurs som ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv!

Kursen startar torsdag den 27 januari och kommer hållas under sju veckors tid mellan kl. 17:30 och 20:00.

Kursen är sprungen ur ett arbete som vuxit fram i den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton Church i London, mest känd för Alphakurserna. I Sverige har kursen hållits sedan 2001.

Kursen består av sju tillfällen där föredrag via film varvas med enkla uppgifter som ger varje enskilt par möjlighet att samtala om kvällens ämne. Även om äktenskapskursen utgår från kristna principer lämpar den sig för och är öppen för alla.

Varje pars integritet respekteras. Det förekommer inga gruppredovisningar och ingen behöver redovisa något om sin relation eller vilka frågor man arbetar med.

Anmäl dig och din partner genom att maila till info@mellringekyrkan.se

Välkommen!