Välkommen till Mellringekyrkan!

På gång

Gudstjänster

Utifrån rådande restriktioner begränsas möjligheten till att samla fler än 100 gudstjänstsdeltagare utan att vidta särskilda åtgärder. Med detta i åtanke har församlingsledningen landat i att hålla en gudstjänst kl. 10:30 där vi begränsar oss till 100 deltagare. Vi kommer att möblera om för att det ska bli lite mer luft mellan stolarna och ställer in fikat för en period. Den som är frisk och utan symptom är välkommen. Annars finns möjligheten att följa Gudstjänsten via kyrkans Facebooksida.  Barnen hänvisas…

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!

Vi förändrar världen
genom att betjäna människor
och forma lärjungar
till Jesus Kristus