Välkommen till Mellringekyrkan!

På gång

Församlingshelg

Den 26-28 augusti är det dags för vår församlingshelg. Det blir ett veckoavslut med fokus på de viktiga ord som börjar på G: gemenskap, goda samtal, grillning och Gudsmöten.  I foldern hittar du/ni information om helgens upplägg, priser och hur du/ni kan anmäla er. Observera att vi har varit tvungna att byta plats. Uskavi har blivit Torp och söndagens gudstjänst blir i Mellringekyrkan med grillning efteråt.  Sista anmälningsdag är den 22 augusti.

Gemensam gudstjänst

Den 14 augusti kl 11 firar vi ekumenisk gudstjänst i Stadsparken. Ta med kaffekorgen och filten eller ta plats på bänkarna framför estraden. Medverkan av Frälsningsarméns blåsorkester under ledning av Mattias Ejdeklint, musik av gemensam kör under ledning av Joakim Arenius, förkunnelse av pastor Anna-Lena Everhäll från Hagakyrkan. Flera medverkar med vittnesbörd och förbön. ÖKRs ordförande Björn Cedersjö leder. Insamling till Bibeläventyret. Gudstjänsten arrangeras av Örebro Kristna Råd.

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mellringekyrkan kl. 10:30 varje söndag! Guds välsignelse!

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!

Vi förändrar världen
genom att betjäna människor
och forma lärjungar
till Jesus Kristus