Välkommen till Mellringekyrkan!

På gång

Sommarläger

Varje sommar anordnas läger för barn och tonåringar på Hjälmargården utanför Vingåker. I över tio års tid har ungdomar från Mellringekyrkan lärt känna kompisar och Gud på dessa läger. I år anordnas Sommarsmajl för barn i 1:an till 6:an och Sommarchili/XL för tonåringar födda 2003-2009. Anmälan och mer information finns på Hjälmargårdens hemsida.

Torpkonferensen

Under midsommarveckan anordnas Torpkonferensen av Evangeliska Frikyrkan. Detta är en fin tradition med möten och samlingar för alla åldrar som medlemmar i Mellringekyrkan brukar besöka. Mer information finner ni på Torpkonferensens hemsida.

Gudstjänster

Vi firar Gudstjänst i Mellringekyrkan kl. 10:30. Den som är frisk och utan sjukdomssymptom är varmt välkommen! Guds välsignelse!

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!

Vi förändrar världen
genom att betjäna människor
och forma lärjungar
till Jesus Kristus