Hemgrupper

Hemgrupper

Vi tror att vi behöver komplettera gudstjänstfirandet med att mötas i mindre grupper. Där det finns plats för närhet och gemenskap, samtal, bibelstudium och bön. Där kan vi dela varandras vardagliga behov av omsorg och förståelse, glädje och uppmuntran.

Är du intresserad av att vara med i en smågrupp?
Kontakta oss på info@mellringekyrkan.se.