Mission

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ’Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.’”

Matteusevangeliet 28:18-20

Förutom vårt uppdrag att berätta om Jesus för människor i vårt närområde och i Sverige så finns vi med och stöttar utlandsmissionärer och olika biståndsprojekt.

SYDOSTASIEN

Johannes och Magda arbetar med ett socialt projekt som hjälper utsatta barn och ungdomar. De arbetar också på att ge kunskap om och verka för att förebygga människohandel. De finns även med i en växande församlingsrörelse som trots förtryck och motstånd sprider budskapet om Jesus.

Mattias och Anna-Lena finns i ett långsiktigt, socialt och evangeliskt arbete bland en minoritetsbefolkning. Inriktningen på deras arbete är att genom hjälp till självhjälp hjälpa människor att komma ur fattigdom och utanförskap. De arbetar även med att nå studenter bland denna minoritetsfolkgrupp. Målsättningen är att se kristna gemenskaper växa fram och arbetet handlar i nuläget om att bygga relationer. Under 2015 etablerade de ett center i närheten av universitetsområdet för att nå in i studentvärlden. Centret är nu en mötesplats, där de kan möta unga människor, undervisa i engelska och dela evangelium. 

BRASILIEN

Familjen Jenemark finns sedan våren 2020 i Campinas, Brasilien. Deras huvudsakliga uppgift är att stötta EFKs samarbetskyrka CIBI (Union of Independent Baptist Churches) och dess fortsatta utveckling, samt i deras sociala arbete som sker genom lokala församlingar över hela landet. 

Läs gärna mer på deras blogg: jenemark.com/blog 

KENYA

Sedan 2008 har vi stöttat ett arbete bland turkanafolket, som är en av Kenyas mest marginaliserade och utsatta stammar.

Förutom Hannaskolan, som under åren har byggts upp och idag har ca 560 elever, finns också olika projekt som vatten, latriner, växthus och mat-utdelning. Det finns även ett arbete för att kvinnor ska kunna försörja sig, genom t.ex. bageri och tillverkning av smycken, undervisning i ekonomi och datakunskap. De delar även ut menskoppar som är återanvändbara mensskydd.