Mission

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ’Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.’”

Matteusevangeliet 28:18-20

Förutom vårt uppdrag att berätta om Jesus för människor i vårt närområde och i Sverige så finns vi med och stöttar utlandsmissionärer och olika biståndsprojekt.

Vill du ta dela nyheter och nyhetsbrev. Skicka ett mail till mission@mellringe.se

SYDOSTASIEN

Johannes och Magda arbetar med ett socialt projekt som hjälper utsatta barn och ungdomar. De arbetar också på att ge kunskap om och verka för att förebygga människohandel. De finns även med i en växande församlingsrörelse som trots förtryck och motstånd sprider budskapet om Jesus.

Mattias och Anna-Lena finns i ett långsiktigt, socialt och evangeliskt arbete bland en minoritetsbefolkning. Inriktningen på deras arbete är att genom hjälp till självhjälp hjälpa människor att komma ur fattigdom och utanförskap. De arbetar även med att nå studenter bland denna minoritetsfolkgrupp. Målsättningen är att se kristna gemenskaper växa fram och arbetet handlar i nuläget om att bygga relationer. Under 2015 etablerade de ett center i närheten av universitetsområdet för att nå in i studentvärlden. Centret är nu en mötesplats, där de kan möta unga människor, undervisa i engelska och dela evangelium. 

ESWATINI (Södra Afrika)

Andreas och Sandra Palm arbetar i Manzini huvudstad i Eswatini (fd Swaziland). De arbetar med församlingsplantering i urban miljö i huvudstaden med särskilt fokus på att nå studenter och unga vuxna. De arbetar också med att träna ledare som kan utveckla och bära arbetet vidare. Arbetet är också inriktat på att betjäna och möta de sociala behov som finns i närområdet och förkunna hela evangeliet till människor de möter.

Du kan följa arbetet via deras facebookgrupp Palms urban adventure.
https://www.facebook.com/groups/1108356736281173/?ref=share

KENYA

Sedan 2008 har vi stöttat ett arbete som våra församlingsmedlemmar Birgitta och KeA varit med att bygga upp bland turkanafolket i Lokichoggio, en liten ort i nordvästra hörnet av Kenya, nära gränsen till Södra Sudan. Turkanafolket är en av Kenyas mest marginaliserade och utsatta stammar.

Förutom skolan Hannah Emuriakin, som under åren byggts upp och idag har ca 460 elever, finns också olika projekt som vatten, latriner, växthus och odling, hönsuppfödning och matutdelning. Det finns även ett arbete för att hjälpa kvinnor att kunna försörja sig, genom t.ex. bageri, affärsverksamhet, smyckestillverkning, sömnad, undervisning i ekonomi och datakunskap. Det delas även ut menskoppar som är återanvändbara mensskydd. Ett studentprogram MSS ger ungdomar möjlighet att efter grundskolan studera vidare på gymnasier och högskolor.

Birgitta och KeA, som nu flyttat till Sverige permanent, besöker gärna kyrkor, föreningar och olika grupper och berättar om arbetet.

Kontakta: birgitta.arnlund@gmail.com