Våra mötesplatser

Våra mötesplatser

Att vara kyrka är långt mycket mer än att mötas till gudstjänst på söndagar. Vi vill vara en gemenskap som delar hela livet tillsammans. Därför inbjuder vi till flera olika mötesplatser under veckorna för att uppmuntra och stötta varandra i vår tro och efterföljelse.

Gudstjänster

SöndagsgudstjänsterEn central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord. Gudstjänster för barn och ungdomarVarje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus. Mer om barnverksamheten Här Tonårsalpha riktat till tonåringar i årskurs 7-9, varannan söndag…

Bön

Bön är inte vägen till en relationen med Gud. Bön är relation med Gud.” Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet. I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja. Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10.00 och jämna veckor kl. 18:00. Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap. Vi ber gärna för dig. Om…

Hemgrupper

Vi tror att vi behöver komplettera gudstjänstfirandet med att mötas i mindre grupper. Där det finns plats för närhet och gemenskap, samtal, bibelstudium och bön. Där kan vi dela varandras vardagliga behov av omsorg och förståelse, glädje och uppmuntran. Är du intresserad av att vara med i en smågrupp? Kontakta oss på info@mellringekyrkan.se.

Barn

Jesus sade: ’Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.’” Matteusevangeliet 19:14-1 Söndagar 5-12årVarje söndag är alla barn i åldrarna 5-12 år välkomna till Barnens gudstjänst i våra Källarlokaler. Barnen delas in i grupperna : Guldgruvan 5-8 år, Gräva vidare 9-12 år. Där de på sin nivå får lära sig mer om Bibeln och Gud. Tonårsalpha erbjuds för årskurs 7-9. Mer om det och annat för tonåringar Här Måndagar årk…

Tonåringar & Unga vuxna

Tonår Varje fredagkväll kl 19.00 samlas ett härligt gäng med ungdomar i olika åldrar. Kvällarna är fulla med skoj och bus, men också med andakt, samtal, undervisning och bön. Från skolår 6 och uppåt.Efter 22.30 fortsätter kvällen för ungdomar i skolår 8 och uppåt. Varje vecka skickas det ut SMS med aktuell information kring aktiviteten, kontakta vår ungdomspastor Jonathan Rogers så får du veta mer. Terminen är igång välkommen! Tonårsalpha Söndagar 10:30-12, jämna veckor, erbjuds det Tonårsalpha för årskurs 7-9. Första kvarten…