Våra mötesplatser

Våra mötesplatser

Att vara kyrka är långt mycket mer än att mötas till gudstjänst på söndagar. Vi vill vara en gemenskap som delar hela livet tillsammans. Därför inbjuder vi till flera olika mötesplatser under veckorna för att uppmuntra och stötta varandra i vår tro och efterföljelse.

Gudstjänster

SöndagsgudstjänsterEn central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord. Gudstjänster för barn och ungdomarVarje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus. Tonårsalpha för tonåringar varannan söndag i förskolans lokaler. Gudstjänster på arabiskaI Mellringekyrkan finns…

Bön

Bön är inte vägen till en relationen med Gud. Bön är relation med Gud.” Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet. I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja. Vi möts till gemensam böntisdagar kl 19 via Zoomonsdagar kl 10.00 torsdagar kl 20 – bönepromenadSommaruppehåll, se kalendern. Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap. Vi…

Smågrupper

Vi tror att vi behöver komplettera gudstjänstfirandet med att mötas i mindre grupper. Där det finns plats för närhet och gemenskap, samtal, bibelstudium och bön. Där kan vi dela varandras vardagliga behov av omsorg och förståelse, glädje och uppmuntran. Är du intresserad av att vara med i en smågrupp? Kontakta oss på info@mellringekyrkan.se.

Sopplunch

Tyvärr har vi just nu uppehåll i alla våra grupper, p.g.a. rådande restriktioner. Varje torsdag kl 12.00 serveras soppa och pannkakor för 50 kr i kyrkans cafévåning. Överskottet av intäkterna går oavkortat till vårt diakonala arbete och vår omsorgskassa. Här får du dela gemenskap och en god lunch. Du får också lyssna till en kort hälsning i form av ett vittnesbörd eller bibelord. Just nu är sopplunchen inställt pga Covis-19. Återkommer med information när det drar igång igen.

Barn

Jesus sade: ’Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.’” Matteusevangeliet 19:14-1 Barnens gudstjänsterVarje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänst i vår Källarlokal med egen ingång från kyrkans baksida.Barnen delas in i olika åldersgrupper. MIXMåndagar 18.30 – 20.00 inbjuds barn i skolår 3-5 in till en aktiv kväll i kyrkan. Gladiatorerna, filmkväll, hemlig gäst, femkamp och andakt är exempel på vad som kan stå…

Tonåringar & Unga vuxna

TonårVarje fredagkväll kl 19.00 samlas ett härligt gäng med ungdomar i olika åldrar. Kvällarna är fulla med skoj och bus, men också med andakt, samtal, undervisning och bön. Från skolår 6 och uppåt.Efter 22.30 fortsätter kvällen för ungdomar i skolår 8 och uppåt.