Barn

Barn

Jesus sade: ’Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.’”

Matteusevangeliet 19:14-1

Barnens gudstjänster
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänst i vår Källarlokal.
Barnen delas in i olika åldersgrupper.

MIX
Måndagar 18.30 – 20.00 inbjuds barn i skolår 3-5 in till en aktiv kväll i kyrkan. Gladiatorerna, filmkväll, hemlig gäst, femkamp och andakt är exempel på vad som kan stå på agendan.

Läger
Varje sommar åker vi på SMAJL-läger på Hjälmargården. En fartfylld vecka med samlingar, aktiviteter, lek och gemenskap för barn i åldrarna 8-12.

Barnvälsignelse
Vi tror att alla människor är skapade av Gud och alla barn är en gåva från Gud. Vi vill därför vara med och dela glädjen och tacksamheten när ett barn föds. I en gudstjänst ber och tackar vi Gud för och välsignar ett barn. Vi ber också för föräldern/föräldrarna i deras roll och stora uppgift att uppfostra och älska barnet. Vill du veta mer kontakta angeline.leetmaa@mellringekyrkan.se