Vår historia

Vår historia

1965 – Mellringekyrkan bildas

Mellringekyrkan bildadas 1965 och består då av bara femton personer. Vid den här tiden kallas församlingen för Smyrnaförsamlingen och den ansluts till Helgelseförbundet, en baptistisk rörelse.

1967 – Den första pastorn välkomnas           

Den 1 januari hyrs en egen lokal på Östra Vintergatan 16, där möten och söndagsskola hålls regelbundet. Den 8 januari välkomnas församlingens första pastor, Henry Heimer. Den 24 april hålls den första dopförrättningen i Centrumkyrkan, Kumla.

1968 – Utåtriktat arbeta i Mellringe

Den 1 september invigs en ny lokal på Köpmangatan 5, efter 3 månaders intensivt ombyggnadsarbete. Ungdomsarbete och SSK påbörjas i Mellringegården på Irisgatan.

1976 – Beslut om ny kyrkbyggnad i Mellringe

Den 6 januari beslutar församlingen att bygga ny kyrka på Nejlikegatan i Mellringe. Den 6 juni slutar Henry Heimer som pastor och efterträds av Göran Axelsson som samtidigt blir byggledare för den nya kyrkan. Den 8 november lämnas byggnadslovsansökningar in.

1977 – Färdig kyrkbyggnad

Den 25 mars grävs det ”första spadtaget” av församlingens dåvarande ordförande, Sixten Gustavsson. Den 18 december är kyrkan i huvudsak färdig. Man har även invigningshögtid.

1979 – Över 100 medlemmar

Under året ”spränger” församlingen 100-vallen!

1990-91 – Utbyggnation

Församlingen bygger om befintlig lokal för att starta upp dagis, som en konkret åtgärd efter samtal med kommundelsledningen om behoven i kommundelen.

1991 – Förskolan Nejlikan öppnar i kyrkans nya lokaler

1996 – Framtidstro bildas

Föreningen Framtidstro bildas, med syftet att erbjuda arbetslösa arbetslivsträning.

1999 – Över 200 medlemmar

Församlingen ”spränger” 200-vallen!

2005 – re:form startas

Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro startar re:form, med lokaler mitt emot kyrkan, med syftet att jobba med människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden.

2015- Församlingen firar 50 år!

Då Mellringekyrkan firar 50 år, består den av 316 medlemmar i åldrarna 13-94 år.