Bön

Bön

Bön är inte vägen till en relationen med Gud. Bön är relation med Gud.”

Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet.
I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja.

Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10.00 och jämna veckor kl. 18:00.

Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap.

Vi ber gärna för dig. Om du vill ha hjälp i förbön, kontakta be@mellringekyrkan.se.


Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
1 Timotheusbrevet 2:1-4