Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Tonårsalpha riktat till tonåringar i årskurs 7-9, varannan söndag i förskolans lokaler.

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2022 2022-11-20 Missionsgudstjänst Ingen inspelning funnen 2022-11-13 Nattvard Ingen inspelning 2022-11-06 Isak Spjuth Ingen inspelning funnen 2022-10-30 Tommy Wasserman När David räknade rätt och när han räknade fel 2022-10-23 Angeline Leetmaa Lyda Gud – Kung Saul och Kung David 2022-10-16 Hugo Samuelsson psalmerna – sann tillbedjan 2022-10-09 Gunnar Lundberg Jerusalem – Davids stad 2022-10-02 Andreas Andersson Hjärtats betydelse när Gud utväljer 2022-09-18 Alexander Thorell Förtröstan 2022-09-11 Angeline Leetmaa Ett annorlunda rike 2022-09-04 Jonathan Rogers Guds rike- Guds Faders hjärta 2022-08-07…