Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Mer om barnverksamheten Här

Tonårsalpha riktat till tonåringar i årskurs 7-9, varannan söndag i förskolans lokaler.

Mer om tonårsverksamheten Här

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2023 2023-03-19 Johnny Foglander Bön- ”Bön som förvandlar” 2023-03-12 Stein Westli Bön-”…förlåt oss våra skulder…” 2023-03-05 Årshögtid Ingen inspelning 2023-02-26 Alexander Thorell 2023-02-19 Angeline Leetmaa Bön-Den helige ande 2023-02-12 Jonathan Rogers 2023-02-05 Nattvard Ingen inspelning 2023-01-29 Angeline Leetmaa Låt din vilja ske-obesvarad bön 2023-01-22 Team från missionsbåten Shalom Hålla ut i bön 2023-01-08 Nils-Eber Nilsson 2023-01-08 Angeline Leetmaa Bön-Låt oss be (börjar efter 40 sekunder. Är tyst mellan minut 28-32 och slutar 46:10) 2023-01-01 Magnus Karlberg (börjar efter 30 sekunder)…