Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Tonårsalpha för tonåringar varannan söndag i förskolans lokaler.

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2022 2022-05-29 Curt-Erik Persson 2022-05-22 Anita Halvardsson 2022-05-15 Jonathan Rogers 2022-04-24 Jonathan Rogers (börjar en minut in) 2022-04-17 Påskdagen- Tommy Wasserman 2022-03-27 Staffan Jenemark 2022-03-13 Andreas Rosdal 2022-03-06 YWAM-Linköping 2022-02-27 Joel Sjöberg (låg volym i början) 2022-02-20 Anita Halvardsson 2022-02-13 Anders S 2022-01-30 Angeline Leetmaa 2022-01-16 Angeline Leetmaa 2022-01-02 Jonathan Rogers 2021 2021-12-26 Angeline Leetmaa 2021-12-05 Jonathan Rogers 2021-11-21 Angeline LeetmaaFörsta Advent 2021-11-21 Magnus KarlbergLärjungaskap 2021-11-14 Julia WellstamLärjungaskap: Älska 2021-10-31 David WilcoxLärjungaskap: Gör lärjungar 2021-10-24 Angeline LeetmaaLärjungaskap: Bön 2021-10-17 Jonathan…