Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Tonårsalpha för tonåringar varannan söndag i förskolans lokaler.

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2021-05-02 Angeline Leetmaa 2021-04-25 Samuel BokenblomLärjungaskap 2021-04-11 Jonathan RogersAtt äta tillsammans 2021-03-21 Markus Sand 2021-03-28 Andreas Rosdal 2021-03-14 Mattias BokenblomVälsigna andra 2021-02-28 Angeline LeetmaaGoda vanor 2021-02-21 Joel Sjöberg