Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Tonårsalpha för tonåringar varannan söndag i förskolans lokaler.

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2022 2022-01-16 Angeline Leetmaa 2022-01-02 Jonathan Rogers 2021 2021-12-26 Angeline Leetmaa 2021-12-05 Jonathan Rogers 2021-11-21 Angeline LeetmaaFörsta Advent 2021-11-21 Magnus KarlbergLärjungaskap 2021-11-14 Julia WellstamLärjungaskap: Älska 2021-10-31 David WilcoxLärjungaskap: Gör lärjungar 2021-10-24 Angeline LeetmaaLärjungaskap: Bön 2021-10-17 Jonathan RogersLärjungaskap: Bön 2021-09-26 Angeline LeetmaaLärjungaskap: Omvändelse och tro 2021-09-19 Jonathan RogersLärjungaskap: Omvändelse och tro 2021-09-12 Angeline LeetmaaFörsamlingshelgen 2021-08-29 Stein WestliFrihet i Kristus(sen gudstjänst) 2021-08-29 Stein WestliFrihet i Kristus(tidig gudstjänst) 2021-05-02 Angeline Leetmaa 2021-04-25 Samuel BokenblomLärjungaskap 2021-04-11 Jonathan RogersAtt äta tillsammans 2021-03-21 Markus Sand 2021-03-28…