Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Mer om barnverksamheten Här

Tonårsalpha riktat till tonåringar i årskurs 7-9, varannan söndag i förskolans lokaler.

Mer om tonårsverksamheten Här

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2023 2023-09-17 Jonathan Rogers 2023-08-13 Angeline Leetmaa 2023-08-06 Daniel Jernberg 2023-07-16 Ronny Lejon 2023-06-18 Angeline Leetmaa Hela evangeliet 2023-06-11 Tillsammansgudstjänst Ingen inspelning 2023-06-04 Angeline Leetmaa 2023-05-28 Jonathan Rogers Hela evangeliet 2023-05-21 Gunnar Lundberg Hela evangeliet- Rom 12:2 2023-05-14 Rebecka Wasserman Hela evengeliet, Rom 3-8 – Guds nåd 2023-05-07 Magnus Karlberg Hela evengeliet, Rom 3-8 -Guds nåd 2023-04-30 Angeline Leetmaa Hela evangeliet, Rom 1-3-Utmaningen hela evangeliet innebär 2023-04-23 Jonathan Rogers Hela evangeliet- utifrån Romarbrevet 2023-04-16 Marie Arnfjäll 2023-04-09 Samuel Bokenblom Påskdagsgudstjänst…