Gudstjänster

Gudstjänster

Söndagsgudstjänster
En central och självklar del av församlingens liv och gemenskap är att fira Gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten är en plats för tillbedjan, lovsång, bön och Guds ord.

Gudstjänster för barn och ungdomar
Varje söndag är alla barn i åldrarna 3-12 år välkomna till Barnens gudstjänster, där de delas in i olika åldersgrupper. Här får barnen lära sig om Jesus. Samlingarna är fulla av sång, undervisning, gemenskap, lek och bus.

Mer om barnverksamheten Här

Tonårsalpha riktat till tonåringar i årskurs 7-9, varannan söndag i förskolans lokaler.

Mer om tonårsverksamheten Här

Gudstjänster på arabiska
I Mellringekyrkan finns en gemenskap för arabisktalande. Varje lördag kl 11.30 firas gudstjänst med lovsång och predikan på arabiska. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Lyssna/titta på predikningar!

2024 2024-02-18 Intervju av Joakim Samuelsson 2024-02-04 Jonathan Rogers 2024-01-28 Anna Klemets 2024-01-21 Angeline Leetmaa 2024-01-14 Stein Westli 2024-01-07 Gunnar Lundberg 2023 2023-12-31 Jonathan Rogers 2023-12-25 Angeline Leetmaa 2023-12-10 Alexander Thorell 2023-12-03 Stein Westli 2023-11-19 Jonathan Rogers 2023-11-12 Isak Spjuth 2023-11-05 Angeline Leetmaa 2023-10-22 Jonathan Rogers 2023-10-15 Anna Klemets 2023-10-08 Staffan Jenemark 2023-10-01 Angeline Leetmaa 2023-09-17 Jonathan Rogers 2023-08-13 Angeline Leetmaa 2023-08-06 Daniel Jernberg 2023-07-16 Ronny Lejon 2023-07-09 Kea Arnlund 2023-07-02 Ellen Vigelsbo 2023-06-18 Angeline Leetmaa Hela evangeliet 2023-06-11 Tillsammansgudstjänst…