Vår tro

Vår tro

Vår tro kan sammanfattas med fyra centrala begrepp: Evangelikal, Missionell, Baptistisk och Karismatisk.

Evangelikal
Vi bekänner oss till den ende Guden, treenig i Fadern, Sonen och Den helige ande, världens skapare och upprätthållare, frälsare och livgivare.

Vi bekänner oss till Jesus Kristus Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda.

Vi tror att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer.

Missionell
Vi vill att alla människor ska lära känna Jesus och få del av hans kärlek och liv. Det gäller i Sverige, såväl som i andra länder. Med hela våra liv får vi förmedla de goda nyheterna om frihet och hopp genom Jesus Kristus.

Baptistisk
Vi tror att dopet är en gåva från Gud och människans svar på Guds kallelse till syndernas förlåtelse, omvändelse och nytt liv. Genom dopet överlåter man sig till ett liv i Kristi efterföljd.

Alla troende har samma ställning i Kristus och i en baptistisk församlingssyn råder alltså jämlikhet i församlingens liv och gemenskap.

Karismatisk
Vi tror att Guds ande verkar i kyrkan och i varje kristen. Andens ledning är alltid i samstämmighet med Kristi sinne och Guds ord.

Vi vill se Andens liv, Andens frukt och Andens gåvor verksamma i församlingen i en sund atmosfär av kärlek, omsorg och Gudsnärhet.