re:form

re:form

Re:form startades 2005 och ägs av Stiftelsen Arbetsutveckling Framtidstro och är en del av Mellringekyrkan Örebro och dess sociala arbete. re:forms verksamhet vilar på en kristen värdegrund som utgår från att varje människa är unik och värdefull just för att han/hon är skapad till just människa.

Visionen är att re:form skall vara VÄGEN VIDARE för människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden och/eller upplever ett stort socialt utanförskap. Vi vill hjälpa dem till ett liv med mening, värde och innehåll.


Genom samarbete med bl.a. Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Försäkringskassan kan vi ge människor sysselsättning och arbetsträning. Detta sker bl.a. i våra olika verksamheter såsom bilvård, secondhand-butik, moped- och cykelverkstad, snickeri och utetjänster.

re:forms hemsida finns information om vilka tjänster de erbjuder.

re:form
Nejlikegatan 2 B
703 53 Örebro

Dan-Anders Moaksen
Verksamhetsansvarig
019-26 31 31