Ekumenisk Gudstjänst i Stadsparken
Föregående
Gudstjänst 13/8