Jonathan Rogers
Vikarierande Administratör
Samuel Bokenblom
Pastor och föreståndare
Angeline Leetmaa