Jonathan Rogers
Administratör
Karen Dickinson
Pastor och föreståndare
Angeline Leetmaa