Jonathan Rogers
Administratör & Barnverksamhetskoordinator
Deborah Bokenblom
Pastor och föreståndare
Angeline Leetmaa