Jonathan Rogers
Administratör
Frida Nygren
Pastor och föreståndare
Angeline Leetmaa