Posts from augusti 2023

Posts from augusti 2023

BÖN- Onsdagar 10:00

Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet.I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja. Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10:00  Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap. Vi ber gärna för dig. Om du vill ha hjälp i förbön, kontakta be@mellringekyrkan.se.