På gång

På gång

Gudstjänster (uppdaterad info angående restriktioner)

Utifrån rådande restriktioner begränsas möjligheten till att samla fler än 50 gudstjänstsdeltagare utan att vidta särskilda åtgärder. Med detta i åtanke har församlingsledningen landat i att hålla dubbla gudstjänster, en kl. 10:00 och en kl. 11:30. Vi följer restriktionerna gällande möblering för att kunna samlas på ett så säkert sätt som möjligt. Den som är frisk och utan symptom är välkommen. Annars finns möjligheten att följa Gudstjänsten via kyrkans Facebooksida.  Barnens gudstjänster kommer hållas vid kl. 10:00 och hänvisas till…

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!