BÖN- Onsdagar 10:00

BÖN- Onsdagar 10:00

Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet.
I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja.

Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10:00 

Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap.

Vi ber gärna för dig. Om du vill ha hjälp i förbön, kontakta be@mellringekyrkan.se.

Föregående
Gudstjänster