BÖN-Jämna veckor torsdag 18:00

BÖN-Jämna veckor torsdag 18:00

Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet.
I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja.

Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10.00 och jämna veckor kl. 18:00.

Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap.

Vi ber gärna för dig. Om du vill ha hjälp i förbön, kontakta be@mellringekyrkan.se.

Föregående
Gudstjänster