Gudstjänster

Gudstjänster

Vi firar Gudstjänst i Mellringekyrkan kl. 10:30.

Den som är frisk och utan sjukdomssymptom är varmt välkommen!

Guds välsignelse!

Föregående
Predikningar