På gång

På gång

Sommarläger

Varje sommar anordnas läger för barn och tonåringar på Hjälmargården utanför Vingåker. I över tio års tid har ungdomar från Mellringekyrkan lärt känna kompisar och Gud på dessa läger. I år anordnas Sommarsmajl för barn i 1:an till 6:an och Sommarchili/XL för tonåringar födda 2003-2009. Anmälan och mer information finns på Hjälmargårdens hemsida.

Torpkonferensen

Under midsommarveckan anordnas Torpkonferensen av Evangeliska Frikyrkan. Detta är en fin tradition med möten och samlingar för alla åldrar som medlemmar i Mellringekyrkan brukar besöka. Mer information finner ni på Torpkonferensens hemsida.

Gudstjänster

Vi firar Gudstjänst i Mellringekyrkan kl. 10:30. Den som är frisk och utan sjukdomssymptom är varmt välkommen! Guds välsignelse!

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!