På gång

På gång

BÖN- Onsdagar 10:00

Vi tror att Gud hör och svarar på bön. Bönen är central i det kristna livet.I bönen får vi prata med Gud om allt och lyssna in hans vilja. Vi möts till gemensam bön onsdagar kl. 10:00  Vi har även olika bönegrupper som ber specifikt för olika områden i vår församlings arbete och gemenskap. Vi ber gärna för dig. Om du vill ha hjälp i förbön, kontakta be@mellringekyrkan.se.

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mellringekyrkan kl. 10:30 varje söndag! Mer om Gudstjänsten Gudstjänster – Mellringekyrkan Mer om Barnens Gudstjänster Barn – Mellringekyrkan Tonårsalpha varannan söndag för årskurs 7-9 Tonåringar & Unga vuxna Guds välsignelse!

Predikan

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!