På gång

På gång

Friluftsgudstjänster

I sommar har vi friluftsgudstjänster bakom kyrkan. Ingen anmälan behövs. Ta gärna med en fikakorg om du vill stanna kvar och fika.

Predikningar

Nu kan du lyssna och titta på våra predikningar!

Sommarcafé och grillkvällar

Torsdagarna 15/7, 22/7, 29/7 och 5/8 Sommarcafé kl 15-18 Alla intäkter i cafét går till kyrkbygget. Baka gärna och skänk till detta. Lägg i frysen i kyrkan och märk med ”sommarcafé”. Grillkväll från kl 18. Ta med det du vill grilla.

Retreatdagar

Nu finns möjligheten att under två dagar dra dig undan för bibelundervisning, andliga övningar och egen tid med Gud. Onsdag 28/7 Kl. 09-17          Retreatdag inkl. undervisning, fika och lunch.Kl. 18                Frivillig grillning för dem som vill vara kvar, samt                          för dem som sover över.  Torsdag 29/7 Kl. 08 Frukost för dem som sover över. Kl. 09-17 Retreatdag inkl. undervisning, fika och lunch. Du kan anmäla dig till en eller båda dagarna. Det finns möjlighet att sova över. PlatsTorpområdet med utgångspunkt från…

Sinnesrogudstjänst

13 juni kl 18-19 En stund med stillhet, bibelläsning, bön och nattvard. Ingen anmälan behövs.